Het versterken van de internationale economie in Brabant is een van de ambities uit de Agenda van Brabant. Economische missies, vestigings- en investeringsbevordering enerzijds en Europese samenwerking anderzijds vormen de ruggengraat van het Brabantse internationale beleid. Hier treft u meer informatie aan over internationale samenwerking en over Europese subsidies, programma’s en projecten in Brabant.