Verantwoord en veilig zwemmen

Om verantwoord zwemmen mogelijk te maken treffen de badhouders en zwemplasbeheerders verschillende maatregelen. Kijk voor meer informatie op www.zwemwater.nl. Zowel voor binnen, buiten als natuur-zwemgelegenheden gelden altijd al strenge normen voor veiligheid, hygiëne en waterkwaliteit.

De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant ziet hier in opdracht van de provincie op toe.

Zwemplassen in Brabant

De provincie Noord-Brabant wijst elk jaar de zwemwaterlocaties in natuurwater aan op grond van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving en de Omgevingsverordening. De aangewezen locaties zijn te herkennen aan de provinciale zwemwater informatie borden en zijn te vinden op de landelijke website zwemwater.nl

Zwembaden

Het water van een zwembad moet maandelijks aan de normen voor zwemwaterkwaliteit voldoen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ziet in opdracht van de provincie toe op de veiligheid, hygiëne en waterkwaliteit van zwembaden. Hierbij gaat het om het borgen van schoon zwemwater en preventie tegen legionella besmetting. Als het zwemwater niet voldoet aan de kwaliteitseisen en hierdoor een onaanvaardbaar risico voor de zwemmer ontstaat kan het zwembad gesloten worden.

Zwemseizoen

Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) worden zwemplassen gecontroleerd. Zo wordt er gekeken of de zwemplas veilig is en er niet te veel afval op de bodem ligt, zoals glasscherven. Ook controleert omgevingsdienst de hygiëne en de kwaliteit van het water. Als er bijvoorbeeld blauwalgen voorkomen in het water, kan de provincie besluiten om de zwemplas tijdelijk te sluiten. Daarnaast spelen de voorzieningen voor de zwemmers een rol, zoals of de verkleedhokjes in orde zijn.

Procedure aanwijzing

In december is een voornemen bekend gemaakt van de beoogde aangewezen zwemwaterlocaties in het komende jaar. Het ontwerpbesluit kunt u dan inzien. In maart-april worden de zwemwaterlocaties definitief aangewezen. Het ontwerpbesluit en het definitieve besluit worden via www.officielebekendmakingen.nl bekend gemaakt. Zie ook: 

Negatief zwemadvies

Indien daar aanleiding voor is kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Zwemmen op locaties die niet op zwemwater.nl voorkomen wordt altijd afgeraden.