Deze video gaat over Eerste elektrische asfaltspreidmachine in Brabant

Versnelling bereiken we onder andere door het delen van kennis. INDUSA biedt daarvoor het juiste platform. Een netwerk waarin we van elkaar leren en zo met elkaar de klimaatdoelen gaan halen.

Meedoen? Lees meer over INDUSA op www.indusa-infra.nl.