De provincie ondersteunt veehouders bij omschakelen, bedrijfsbeëindiging, innoveren, slopen, asbest verwijderen en natuurdoelen. Lees meer over de mogelijkheden en het provinciaal beleid voor veehouderij. Regels voor de uitvoering van het beleid zijn vastgesteld in de Omgevingsverordening Noord-Brabant.