Aanpassen


Als een veehouderij niet voldoet aan de emissie-eisen uit de Omgevingsverordening moeten de stalsystemen op het bedrijf worden aangepast met emissiebeperkende systemen of maatregelen Ontwikkeling van nieuwe stalsystemen en aanpassing van oude stalsystemen is nodig om de uitstoot van ammoniak (stikstof), fijnstof en ziekteverwekkers te minimaliseren.

Wat moet ik doen om aan te passen?

Er zijn diverse mogelijkheden om uw bedrijf te laten voldoen aan de eisen van de Omgevingsverordening en om daar ondersteuning bij te krijgen vanuit de provincie. Denk bijvoorbeeld aan een emissiearm huisvestingssysteem, voer- en managementmaatregelen of minder dieren houden.

Welke ondersteuning is beschikbaar?

 • Innovatieve stalsystemen
  Door nieuwe stalsystemen te ontwikkelen en oude stalsystemen aan te passen kan de uitstoot van stoffen worden verminderd.
 • GLB-regelingen
  Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 biedt Europese subsidies die landelijk en provinciaal worden opengesteld. In totaal zijn er 22 regelingen. De subsidies kunnen in combinatie met elkaar gebruikt worden.
 • VABIMPULS
  Vraag een voucher aan om samen met een deskundige van VABIMPULS de mogelijkheden te verkennen om uw stallen, schuren of locatie een tweede leven te geven.
 • Bodem-Up
  Ga aan de slag voor een betere bodemvruchtbaarheid en haal meer uit je bodem. Een coach van Bodem-Up kan je hierin begeleiden.
 • Brabant Bemest Beter
  Doel is om mest duurzaam te kunnen verwerken en aanwenden. En via een betere bemestingspraktijk een bijdrage te leveren aan een beter inkomen van de agrarische sector, aan een betere bodem- en waterkwaliteit en aan een kleinere footprint.
 • Ondersteuningsloket Stikstof
  Loket voor al uw vragen rondom stikstof. Ook ondersteunt het loket partijen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van stikstofruimte.
 • Ondersteuningsnetwerk
  Ondernemers kunnen een beroep doen op het Ondersteuningsnetwerk voor onafhankelijke gesprekspartners en het stellen van vragen over overheidsbeleid, regels en subsidies.
 • Taskforce Toekomstbestendige Stallen
  De Taskforce Toekomstbestendige Stallen ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen, valideren en implementeren van stalsystemen die een integrale brongerichte oplossing bieden.

Hoe regel ik dat?

Check:

 • Stallenbesluit (Bijlage VI Omgevingsverordening)
 • Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit of melding
 • Omgevingsvergunning N2000-activiteit
 • Gemeentelijke omgevingsplan

Bestanden

Vragen?

Wij helpen u graag verder!

Routekaart veehouderij

Bekijk per keuzerichting de beschikbare (subsidie)regelingen en ondersteuningsmaatregelen.