Thema 

Beleidskader

Uitvoeringsagenda 

Aanpak Stikstof

  Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 2020-2023

Bestuur

Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht

Startnotitie Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur (1)
 

Brede Welvaart

  Brede Welvaart

Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd

Beleidskader Levendig Brabant
Uitvoeringsagenda Levendig Brabant 2023

Data

Waardengedreven digitaal transformeren
Digitale Transformatie 2021-2022
Sensordata 2021-2023

Economie

Naar een toekomstbehendige economie
Data economie 2021-2023
Circulaire economie 2021-2023
Toekomstbestendige clusters & triple helix samenwerking
Arbeidsmarkt 2020-2023
Versterking campussen, stedelijke innovatiedistricten, fieldlabs en hybride leeromgevingen 

Energie

Energieagenda 2029-2030 Energie

Gezondheid

Beleidskader Gezondheid Gezondheid

Handhaving

  Instrumenteel kader Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Landbouw en voedsel

Beleidskader Landbouw en Voedsel
Landbouw & Voedsel
Mest

Milieu

Beleidskader Milieu Schone Luchtakkoord 2021-2030

Natuur en landschap

Beleidskader Natuur
Natuur

Omgevingsbeleid

Startnotitie Beleidskader Leefomgeving (2)  
Beleidskader Leefomgeving 2030  

Ruimte

Ontwerpbeleidskader Wonen en werken
 

Verkeer en vervoer

Beleidskader Mobiliteit 'koers 2030'

Kwaliteitsnota Onderhoud Provinciale Infrastructuur (KOPI)
OV-visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk
Brabants Verkeersveiligheidsplan  2020-2024 (BVVP) 
Krachtenbundeling Smart Mobility 

Water en bodem

Regionaal Water en Bodemprogramma
Regionaal Water- en Bodemprogramma (WP) 2022-2027
Visie klimaatadaptatie
 

1. Het nieuwe beleidskader Toekomstbestendig bestuur wordt na de provinciale verkiezingen (maart 2023) aangeboden.