Thema

Beleidskader

Uitvoeringsagenda

Aanpak Stikstof

Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 2020-2023

Bestuur

Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht

Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur

Brede Welvaart

Brede Welvaart

Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd

Beleidskader Levendig Brabant

Uitvoeringsagenda Levendig Brabant 2023

Data

Waardengedreven digitaal transformeren

Digitale Transformatie 2021-2022

Sensordata 2021-2023

Economie

Naar een toekomstbehendige economie

Data economie 2021-2023

Circulaire economie 2021-2023

Toekomstbestendige clusters & triple helix samenwerking

Arbeidsmarkt 2020-2023

Versterking campussen, stedelijke innovatiedistricten, fieldlabs en hybride leeromgevingen

Energie

Energieagenda 2029-2030

Energie

Gezondheid

Beleidskader Gezondheid

Gezondheid

Handhaving

Instrumenteel kader Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Landbouw en voedsel

Beleidskader Landbouw en Voedsel

Landbouw & Voedsel

Mest

Milieu

Beleidskader Milieu

Schone Luchtakkoord 2021-2030

Natuur en landschap

Beleidskader Natuur

Natuur

Omgevingsbeleid

Beleidskader Leefomgeving 2030

Ruimte

Concept Beleidskader Wonen & werken

Verkeer en vervoer

Beleidskader Mobiliteit 'koers 2030'

Kwaliteitsnota Onderhoud Provinciale Infrastructuur (KOPI)

OV-visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk

Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024 (BVVP)

Krachtenbundeling Smart Mobility

Water en bodem

Regionaal Water en Bodemprogramma

Regionaal Water- en Bodemprogramma (WP) 2022-2027

Visie klimaatadaptatie

1. Het nieuwe beleidskader Toekomstbestendig bestuur wordt na de provinciale verkiezingen (maart 2023) aangeboden.