Thema 

Beleidskader

Uitvoeringsagenda 

Aanpak Stikstof

 

Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 2020-2023

Bestuur

Beleidskader Interbestuurlijk ToezichtStartnotitie Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur (1)


 

Brede Welvaart

 

Brede Welvaart

Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd

Beleidskader Levendig Brabant


Uitvoeringsagenda Levendig Brabant 2023


Data

Waardengedreven digitaal transformeren


Digitale Transformatie 2021-2022

Sensordata 2021-2023

Economie

Naar een toekomstbehendige economie


Data economie 2021-2023

Circulaire economie 2021-2023


Toekomstbestendige clusters & triple helix samenwerking

Arbeidsmarkt 2020-2023

Versterking campussen, stedelijke innovatiedistricten, fieldlabs en hybride leeromgevingen 

Energie

Energieagenda 2029-2030

Energie

Gezondheid

Beleidskader Gezondheid

Gezondheid

Handhaving

 

Instrumenteel kader Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving


Landbouw en voedsel

Beleidskader Landbouw en Voedsel


Landbouw & Voedsel

Mest

Milieu

Beleidskader Milieu

Schone Luchtakkoord 2021-2030

Natuur en landschap

Beleidskader Natuur


Natuur


Omgevingsbeleid

Startnotitie Beleidskader Leefomgeving 

 

Beleidskader Leefomgeving 2030

 

Ruimte

Ontwerpbeleidskader Wonen en werken


 

Verkeer en vervoer

Beleidskader Mobiliteit 'koers 2030'

Kwaliteitsnota Onderhoud Provinciale Infrastructuur (KOPI)

OV-visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk

Brabants Verkeersveiligheidsplan  2020-2024 (BVVP)

Krachtenbundeling Smart Mobility 

Water en bodem

Regionaal Water en Bodemprogramma


Regionaal Water- en Bodemprogramma (WP) 2022-2027

Visie klimaatadaptatie


 

1. Het nieuwe beleidskader Toekomstbestendig bestuur wordt na de provinciale verkiezingen (maart 2023) aangeboden.