Thema 

Beleidskader

Bestuur

Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht
Startnotitie Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur (1)

Data

Waardengedreven digitaal transformeren

Economie

Naar een toekomstbehendige economie

Energie

Energieagenda

Erfgoed

De verbeeldingskracht van Erfgoed (2)
Verlenging Beleidskader Erfgoed (2)

Gezondheid

Beleidskader Gezondheid

Landbouw en voedsel

Beleidskader Landbouw en Voedsel

Milieu

Beleidskader Milieu

Natuur en landschap

Beleidskader Natuur

Omgevingsbeleid

Startnotitie Beleidskader Leefomgeving (3)
Beleidskader Leefomgeving 2030

Ruimte

Ontwerpbeleidskader Wonen en werken (4) 

Verkeer en vervoer

Beleidskader Mobiliteit 'koers 2030'

Vrije tijd, Cultuur en Sport

Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport (2)
Startnotitie Beleidskader Levendig Brabant (2)

Water en bodem

Regionaal Water en Bodemprogramma
Visie klimaatadaptatie

 

1. Het nieuwe beleidskader Toekomstbestendig bestuur wordt na de verkiezingen aangeboden.

2. Het nieuwe beleidskader Levendig Brabant vervangt beleidskaders Vrije tijd, cultuur, sport + erfgoed: besluitvorming 16-12, themabijeenkomst 2-12.

3. Het nieuwe beleidskader Leefomgeving wordt deze bestuursperiode nog aan PS aangeboden, besluitvorming volgt na de provinciale verkiezingen.

4. Ontwerpbeleidskader Wonen en werken ligt tot en met 5 december ter inzage.