Gedeelde mobiliteit


We zien een verandering van klassiek openbaar vervoer richting mobiliteit als dienst. In de toekomst heeft de reiziger de keuze uit een mix van vervoersmiddelen, afgestemd op de eigen wensen en motieven.

Downloads

De vraag is hoe we in de toekomst met het OV omgaan als onderdeel van de totale mobiliteit. De provincie heeft daarom in samenspraak met deskundigen en reizigers een nieuwe OV-visie opgesteld, die in december 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Visie

Deze visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk (pdf, 5 MB) speelt in op de opkomst van mobiliteit als dienst en de nieuwe technieken die het mogelijk maken om eenvoudiger, anders en flexibel te reizen. Het delen van voertuigen wordt meer gemeengoed, e-bikes zijn in toenemende mate een alternatief voor vervoer naar werk of school en gebruik van data maakt dat vervoer steeds meer op maat verzorgd kan worden.

In de nieuwe visie zet de provincie de kaders uiteen voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit. Dit is het huidig openbaar vervoer, maar ook nieuwe vormen zoals deelsystemen, flexconcepten, meerijden, enzovoorts. De komende jaren werken we aan de realisatie van dit beeld. De visie is daarmee het startpunt van een transitie, die we samen met andere overheden willen vormgeven als één overheid. Maar ook samen met marktpartijen, kennisinstellingen en de samenleving.

Digizine

In het digizine kunt u alles lezen rondom de nieuwe OV-visie en de uitwerking ervan. Ook vindt u hier informatie over het voortraject en achtergrondinformatie, en is er aandacht voor de verdere uitwerking in West-Brabant richting de nieuwe concessie.

Toolkit gedeelde mobiliteit

Gedeelde mobiliteit is alle mobiliteit die voor iedereen toegankelijk is en je vaak samen gebruikt. Dit kan de trein of bus zijn maar ook een deelauto of deelfiets. Meerijden met iemand of ander flexibel vervoer passen ook binnen gedeelde mobiliteit. Vrijwilligers initiatieven uit de samenleving en de markt maken daar onderdeel van uit en vallen onder de noemer ‘Samen’. Wit u hier meer van weten of heeft u een mobiliteitsvraag? Download dan de toolkit Gedeelde mobiliteit.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.