Met het programma werklocaties streeft de provincie ernaar dat elk bedrijf in Brabant zich kan vestigen op de juiste plek. Hiervoor zijn vitale en toekomstbestendige werklocaties nodig voor bedrijven, kantoren en detailhandel. En een goede begeleiding van bedrijven die zich in Brabant willen vestigen.

Het programma richt zich onder andere op het:

  • versterken van topclusters, campusontwikkeling en herstructurering
  • verduurzamen en vergroenen van bedrijventerreinen
  • investeren in kennis en monitoring, regionale samenwerking

Zie ook