Werklocaties zijn plekken waar mensen werken: waar bedrijven zijn en bedrijvigheid plaatsvindt. Denk aan bedrijventerreinen, kantoorlocaties of detailhandel (winkels). Het zijn dynamische plekken die van grote waarde zijn voor de Brabantse economie. Er wordt meerwaarde gecreëerd voor innovatie, concurrentiekracht en werkgelegenheid.

Bedrijven met huisvestingsvraagstukken

De provincie en gemeenten werken samen in de begeleiding van bedrijven van bovenregionaal belang met huisvestingsvraagstukken. Dat gebeurt onder andere in de vorm van regionale bedrijvenloketten. Hier kunnen bedrijven aankloppen die zich willen vestigen of willen uitbreiden of verplaatsen. Topbedrijven, met (boven)regionaal belang, kunnen ook aankloppen bij de provincie. Per vraag kijkt de provincie wat de rol van de provincie moet zijn en welke instrumenten daarbij horen.

Zie ook