De Wabo regelt met 1 vergunning de toestemmingen en vergunningen voor meer dan 25 wetten, waaronder de Wet milieubeheer.

Omgevingsvergunning aanvragen

Voor alle voorwaarden en de mogelijkheid om een omgevingsvergunning aan te vragen zie: Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Omgevingsloket Online

Een omgevingsvergunning vraagt u digitaal aan, via het Omgevingsloket Online. Uw aanvraag wordt via dit loket doorgestuurd naar het bevoegde gezag. Wie of wat dat is, verschilt per aanvraag en wordt bepaald door het Besluit omgevingsrecht (Bor). Meestal is dat de gemeente, maar het kan ook de provincie of het Rijk zijn. Via het Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig hebt voor de activiteit die u wilt uitvoeren, of dat een melding in het kader van het Activiteitenbesluit volstaat.

Bevoegd gezag

De provincie is het bevoegde gezag voor provinciale bedrijven die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (voorheen de IPPC-richtlijn), en voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Dit geldt ook voor zaken als bouwen, slopen, het kappen van bomen en het plaatsen van reclameborden. De Omgevingsdienst is de uitvoerder van de vergunningverlening.

Verleende omgevingsvergunningen