Deze video gaat over Natura 2000
Lees meer...

De provincie Noord-Brabant heeft 21 natura 2000-gebieden. Voor 15 van deze beschermde natuurgebieden stelt de provincie beheerplannen op. Voor de overige gebieden zijn het Rijk of aangrenzende provincies verantwoordelijk. In deze beheerplannen staan afspraken die bijdragen aan de bescherming van deze natuurgebieden. Samen met terreinbeherende organisaties (TBO’s) en andere partners wordt er hard gewerkt aan het behouden en verbeteren van de Brabantse natuur.

Natuurdoelanalyses

De Natuurdoelanalyses van de betreffende Natura 2000-gebieden zijn te downloaden onderaan de webpagina van ieder uniek gebied (zie hieronder). Zie ook: Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant

Meer informatie

Lees minder...

Zie ook