Zoommeer


Het Zoommeer is een zoetwatermeer ten westen van Bergen op Zoom. Door de aanleg van de Markiezaatskade (1983) en de Oesterdam (1986) is het gescheiden van de Oosterschelde en is het inmiddels een zoetwatergebied.

Daarnaast maakt het onderdeel uit van de Schelde-Rijnverbinding: een scheepvaartverbinding voor het binnenvaartverkeer tussen België, Nederland en Duitsland.

Wat is het doel?

Het realiseren van de Markiezaatskade en de Oesterdam had een grote impact op het Zoommeer. Circa 220 hectare viel permanent droog, omdat eb en vloed in het gebied niet meer voorkwam. Ook het water veranderende hierdoor van zout naar zoet. Het is alleen niet eenvoudig om het water van het Zoommeer daadwerkelijk zoet te houden, omdat op verschillende manieren alsnog zout water kan binnendringen. De zandplaten en schelpenstrandjes maken dat het gebied aantrekkelijk is broed-, rust- en overwinteringsgebied voor diverse vogels. Soorten als de kluut, fuut en meerkoet zijn daarom voor het gebied aangewezen als beschermde soort.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Voor het Zoommeer is de provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor het natuurbeleid van de Prinsesseplaat dat in het gebied ligt. Staatsbosbeheer voert hier de beheersmaatregelen uit. Deze worden beschreven in het beheerplan dat volgt.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor het Zoommeer voortouwnemer voor het opstellen van het beheerplan en heeft de taak het gebied te beschermen volgens de regels van de Wet Natuurbescherming (Wnb).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met provincie Zeeland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Staatsbosbeheer, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Reimerswaal en gemeente Tholen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de Kaartbank van de provincie of de website van Natura 2000. Zie ook het kaartje (png, 158 kB) met de ligging van het gebied.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.