Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem


Dit Natura 2000-gebied bestaat uit 3 aparte deelgebieden. Het deelgebied Pompveld is een hooggelegen polder met moerassen, sloten en vochtig grasland. De Kornsche boezem is een kleine polder met veel wilgenbosschages. In de gebieden komen zeldzame vissoorten voor, zoals de bittervoorn, de kleine en de grote modderkruiper. Het deelgebied Loevestein ligt in de provincie Gelderland bij het gelijknamige slot.

Het gebied wordt gekenmerkt door graslanden en moeras in de uiterwaarden van de Waal en de Afgedamde Maas.

Wat is het doel?

Binnen deze deelgebieden in Brabant ligt de opgave om de kleine en grote modderkruiper te behouden. Net als de bittervoorn. Op dit moment zijn de voortplantingsmogelijkheden van de grote modderkruiper nog niet goed. Daarom moet het leefgebied voor deze soort worden uitgebreid. Ook wordt er geprobeerd om, waar mogelijk, recreanten meer ruimte te geven om van de deelgebieden te genieten.

Welke maatregelen zijn er nodig?

De betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over hoe zeldzame vissoorten, zoals de grote modderkruiper, in het gebied behouden blijven en uitgebreid kunnen worden. Daarom moet er een groter leefgebied worden gerealiseerd en een verbinding worden gemaakt tussen het Pompveld en de Kornsche Boezem. Ook worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de relatie tussen het waterkwaliteit en het bestaan en voortplanten van de grote modderkruiper. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan (pdf, 5.2 MB).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de provincie Gelderland, Brabants Landschap, en waterschap Rivierenland.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de Kaartbank van de provincie of op natura2000.nl. Zie ook het kaartje (png, 164 kB) met de ligging van dit gebied.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.