Energie en Mobiliteit

De provincie heeft de ambitie om in 2020 100.000 elektrische auto’s, bussen en andere voertuigen te zien rondrijden op de Brabantse wegen. Daarvoor heeft zij het 100.000 voertuigenplan opgesteld.

Laadpalen

Om het mogelijk te maken dat er 100.000 elektrische voertuigen op de weg gaan rijden, moeten er voldoende openbare oplaadmogelijkheden zijn. Daarom vergroot de provincie het aantal publieke laadpalen. Daarbij voert zij samen met Enexis, in het project Slim Laden de Brabantse aanpak, een aantal experimenten uit om de laadpalen slimmer te maken.

Verduurzamen Brabantse infrastructuur

Ook zet de provincie in op het verduurzamen van de Brabantse infrastructuur. Denk aan het toepassen van een biobased vangrails. Maar ook aan de recycling van materialen, zoals beton, of de keuze voor materialen met een lage CO2-uitstoot. Om dit voor elkaar te krijgen, werkt ze nauw samen met de vijf grote Brabantse steden (de B5).

Zwaarder vervoer

Verder zullen er in 2025 alleen nog maar elektrische bussen rijden binnen het Brabantse openbaar vervoer. In Eindhoven en ’s-Hertogenbosch is al een goede start gemaakt, en ook op andere plekken is de provincie gestart om de stappen naar schoon busvervoer te versnellen. De ervaringen die de provincie hierbij opdoet, zet ze in om ook ander zwaar vervoer, zoals vrachtauto’s, schoon te krijgen.

Studententeams

Extra aandacht besteedt de provincie aan studententeams van de Tu/E. Denk aan Team Fast dat bezig is ’s werelds eerste stadsbus te ontwikkelen die op mierenzuur rijdt. Zo kan de provincie de snelheid van innovaties en de aandacht voor vernieuwing blijven vasthouden. Uit deze teams ontstaan ook weer interessante start-ups, zoals Amber en Lightyear, die de transitie naar schonere mobiliteit verder ondersteunen.

Nieuwe vormen van OV en mobiliteit

Mobiliteit verandert in hoog tempo. De zelfrijdende auto komt eraan en deeldiensten zijn in opkomst. We zien een verschuiving van klassiek OV naar mobiliteit als dienst. Om ons als provincie goed voor te bereiden op deze overgang, is de OV visie Gedeelde mobiliteit opgesteld.

Zie ook