Schoon busvervoer


De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar busvervoer in Brabant en uit op een schoon en verantwoord OV-wagenpark. De provincie wil toe naar het slimste en duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa. Het doel is om, samen met vervoerders, op dit moment zijn dat Arriva en Hermes, stapsgewijs al het openbaar vervoer in Brabant in 2030 geheel emissieloos te laten rijden.

Dat is busvervoer zonder schadelijke uitstoot. Stads- en streekvervoer zal in 2027 na ingang van de nieuwe concessies West- en Oost-Brabant 100% Zero Emissie zijn.

Rol van de provincie

De provincie is opdrachtgever voor het OV. Via de contracten (concessies) stelt de provincie eisen aan het wagenpark. De provincie heeft in de aanbestedingstrajecten aan vervoerders gevraagd om een visie voor de overgang naar zero emissie busvervoer. Dat heeft in de concessie Zuidoost-Brabant geleid tot een transitiepad naar 100% zero emissie gedurende de concessie. In toekomstige concessies zal de provincie zero emissie niet langer als wens opnemen, maar voorschrijven.

In de concessie Oost-Brabant loopt een pilot met een elektrische buurtbus. Hiermee wil de vervoerder samen met de buurtbusvereniging ervaring opdoen met elektrisch aangedreven buurtbussen in de reguliere dienstregeling. Duurzamere mobiliteit wordt ook bereikt als meer mensen van (schoon) busvervoer gebruik gaan maken.

Resultaten

Met de start van de nieuwe concessie in Zuidoost-Brabant (2017) zijn hier 43 volledig elektrische bussen ingestroomd in de reguliere dienstregeling. Daarmee was Zuidoost-Brabant de eerste concessie in Nederland waar op deze schaal elektrisch vervoer werd geïntroduceerd. Hiermee was een eerste grote stap gezet naar een duurzaam wagenpark in Noord-Brabant. De busvloot in Zuidoost-Brabant bestaat naar verwachting in 2026 geheel uit zero emissie HOV, stad- en streekbussen. De buurtbussen volgen uiterlijk in 2030.

In december 2023 is de concessie West-Brabant vanaf 2025 gegund aan Arriva. In deze concessie wordt direct vanaf de start het stads- en streekvervoer met Zero Emissiebussen uitgevoerd.

Ook in de andere gebieden rijden steeds meer elektrische bussen. Deze innovatieve bussen kennen geen uitstoot van uitlaatgassen en zijn bovendien stiller. In bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch rijden er nu 19 elektrische bussen. Hierdoor is de stadsdienst voor circa 60 procent elektrisch. In 2024 volgen nog eens 44 Zero Emissiebussen op de stadsdienst in Tilburg en 20 Zero Emissiebussen in de omgeving van ’s-Hertogenbosch.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.