Aanbesteding OV-concessie Oost-Brabant


Het openbaar vervoer wordt in concessies aanbesteed. Een concessie is een gebied waar één OV-bedrijf het alleenrecht, en tevens de plicht, heeft om voor een bepaalde periode openbaar vervoer per bus aan te bieden. Momenteel bereidt de provincie de aanbesteding voor concessiegebied Oost-Brabant voor.

De huidige, aan Arriva verleende, concessie Oost-Brabant is in december 2014 gestart. Deze zou op 14 december 2024 eindigen, maar is vanwege de coronapandemie met 2 jaar verlengd. De opvolgende concessie start op 13 december 2026. De provincie start de aanbesteding in het najaar van 2024 en verwacht de concessie in de zomer van 2025 te gunnen.

Voorbereiding van de aanbesteding

In december 2018 heeft de provincie in samenspraak met reizigers en deskundigen de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ opgesteld. De provincie wil toe naar de slimste en duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa, waarin de reiziger centraal staat. En met een passend aanbod voor alle reizigers. Zo houden we Brabant bereikbaar, zorgen we voor een sterke economie en kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving.

Als uitwerking van de visie heeft de provincie het Ambitiedocument opgesteld, samen met de Regio Oost-Brabant, gemeenten in Oost-Brabant en het Reizigersoverleg Brabant (ROB).

Zie ook het Ambitiedocument Startpunt in de transitie naar gedeelde mobiliteit in concessiegebied Oost-Brabant (pdf, 2.4 MB)

Procedure en planning aanbesteding Oost-Brabant

  • maart 2024: Gedeputeerde Staten stellen Aanbestedingsstrategie vast
  • 21 mei – 5 juli 2024: reactietermijn ontwerp-Programma van Eisen
  • Oktober 2024: start aanbestedingsprocedure
  • Zomer 2025: gunning concessie Oost-Brabant
  • 13 december 2026: start van de nieuwe concessie Oost-Brabant

Reactiemogelijkheid ontwerp-Programma van Eisen

Tot 5 juli 2024 is het mogelijk om te reageren op het ontwerp Programma van Eisen. Dit document vindt u onderaan deze pagina. Alle reacties worden door de provincie beantwoord en gebundeld in de Nota van Beantwoording, die in oktober 2024 bij start van de aanbesteding wordt gepubliceerd. In de Nota van Beantwoording geeft de provincie aan waarom reacties wel of niet hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp-PvE. Wilt u reageren op het ontwerp-Programma van Eisen? Dan kunt u uw reactie, onder vermelding van uw naam en (email)adres, sturen aan: ovaanbesteding@brabant.nl.


Bestanden

Vragen?

Wij helpen u graag verder!