De algemene voorschriften waaraan de burger- en de militaire luchtvaart moeten voldoen staan in de Wet luchtvaart. Het Rijk gaat over het beheer van het luchtruim, het ‘luchtzijdige gebruik' (vliegen met luchtvaartuigen), en over de veiligheid van de luchtvaart. De provincie heeft iets te zeggen over het opstijgen en landen van luchtvaartuigen bij regionale burgerluchthavens.

Uitvoering en advies

De provincie heeft een uitvoerende en adviserende rol. De visie op luchtvaartactiviteiten in Brabant is opgenomen in het Beleidskader Milieu 2030. Het ontheffingenbeleid is opgenomen in de Beleidsregel ontheffing luchtvaartgebruik terreinen Noord-Brabant.