In het Brabantse Verkeersveiligheidsplan 2020-2024 (BVVP) staan hoe de partners de komende jaren werken aan een verkeersveiliger Brabant. Op basis van een risico-inventarisatie zijn thema’s en doelgroepen benoemd. Het meerjarenplan richt zich op infrastructuur, afleiding, te hard rijden, asociaal gedrag en gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. Doelgroepen zijn fietsers, autobestuurders en beroepsvervoerders. In het BVVP worden Brabanders ook aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Bewustzijn van je eigen rol in het verkeer

Menselijk gedrag veroorzaakt ongeveer 90% van de verkeersongevallen. Daarom is bewustwording in het verkeer zo belangrijk. Hoe zit jij achter het stuur en wat kan je zelf doen om het verkeer veiliger te maken? Dat staat centraal in de campagne 'Brabant gaat voor NUL'.

Zie ook