De focus van de campagne ligt in 2019 op zichtbaarheid. Daarnaast vraagt de campagne, net als in de drie voorgaande jaren, blijvend aandacht voor alert zijn in het verkeer.

Bewustzijn van je eigen rol in het verkeer

Wat kan jij doen om het verkeer veiliger te maken? Dat staat centraal in de campagne 'Brabant gaat voor NUL verkeersdoden'.

Zie ook