Lees meer...

De omstandigheden voor de Brabantse natuur en landschap zijn niet overal op orde. Het herstel van bodem en water binnen en buiten de natuurgebieden is noodzakelijk om de weerbaarheid van kwetsbare flora en fauna te vergroten. Een passende bescherming van de natuurgebieden is belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit. 

De provincie is naast uitvoering van haar eigen beleid ook verantwoordelijk voor de uitvoering van wetten en regels voor natuur. De regels, provinciale taken en bevoegdheden staan in de Omgevingswet. In aanvulling op die nationale regels heeft de provincie ook zelf regels opgenomen over natuur in de Omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor een aantal activiteiten geldt er vanuit de Omgevingswet een vergunningenplicht of een meldplicht. Namens de provincie behandelen de Brabantse Omgevingsdiensten de aanvragen voor vergunningen en controleren zij de naleving van de maatregelen. . 

Lees minder...