Voor alle video's zie de afspeellijst Natuur en Samenleving

Onderzoek bewijst dat natuur essentieel is voor de gezondheid. Groen reduceert stress, het bevordert sociale contacten en zuivert de lucht. Natuur heeft daarnaast ook een economische waarde. Huizen zijn meer waard in een groene omgeving en recreatieondernemers verdienen aan natuurbezoekers. Ondernemen en natuur blijken in veel gevallen goed samen te gaan.

Natuur en Maatschappij

De provincie zoekt daarom samenwerking met onder andere vrijwilligers, burgerinitiatieven, gemeenten en sociaal ondernemers. En beweegt mee met de energie en veerkracht van deze partijen als ze bijdragen aan het provinciale beleid. Van geval tot geval wordt bekeken hoe de provincie het beste kan ondersteunen. Soms kan dat een startsubsidie zijn, soms ook kennisuitwisseling, de uitvoering van onderzoek of de opbouw en ondersteuning van structurele samenwerkingsverbanden. Thema’s waar aan wordt gewerkt zijn:
  • Vergroten aantal groene vrijwilligers en groene burgerinitiatieven
  • Groen en Gezondheid: ondersteuning netwerk en specifieke projecten, waaronder Toegankelijke natuur
  • Sociaal ondernemerschap: netwerkopbouw en ondersteuning sociaal ondernemers
  • Netwerk gemeenten: gemeenten stimuleren om meer groen in en om de stad te realiseren   

Natuur en Economie

De provincie zoekt ook samenwerking met ondernemers, natuurorganisaties, kennisinstellingen en andere partijen. Met als doel initiatieven te stimuleren die versterking van de natuur combineren met economische ontwikkeling in een gebied. Of initiatieven die economische waarde halen uit bestaande natuur. Zo wordt gewerkt aan:

  • Vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen
  • Ondernemen met natuur
  • Duurzaam agrarisch ondernemen
  • Kennisontwikkeling en -deling

Lees ook