Voor alle video's zie de afspeellijst Natuur en Samenleving

Meer groen in steden en dorpen

In Brabant willen inwoners kunnen blijven genieten van de natuur, in steden en dorpen. Als provincie willen we meer groen aanbrengen in de directe leefomgeving. Groen is gezond: het vermindert stress, bevordert sociale contacten, zuivert de lucht en zorgt ervoor dat het minder heet wordt. Meer bomen, planten en bloemen in de wijk zorgen ook voor plekken om elkaar te ontmoeten en te sporten.

Samen doen

Dat kunnen we als provincie niet alleen. Daarom werken we samen met onder andere maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, burgerinitiatieven, gemeenten en sociaal ondernemers. En bewegen we mee met de energie en veerkracht van deze partijen. Van geval tot geval wordt bekeken hoe de provincie het beste kan ondersteunen. Soms kan dat een startsubsidie zijn, soms ook kennisuitwisseling, de uitvoering van onderzoek of de opbouw en ondersteuning van structurele samenwerkingsverbanden.

Thema’s waar de provincie aan werkt:

  • Groene vrijwilligers
  • Groene burgerinitiatieven: bijvoorbeeld pluktuinen en groene daken
  • Groen en gezondheid: ondersteuning van het netwerk en specifieke projecten, zoals de Groene GGZ
  • Inzet op het netwerk: gemeenten en andere organisaties stimuleren om meer groen te realiseren
  • Kennisdeling en inspiratie: het delen van goede en leuke voorbeelden

Zie ook: