Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft daarom raakvlakken met meerdere beleidsterreinen van de provincie, zoals natuur, sociale veerkracht, duurzame mobiliteit, energie en circulaire economie (groene groei). Per beleidsveld is de invulling van duurzame ontwikkeling verschillend. Zo stelt de provincie bij natuur, milieu en water kaders en toetst zij de kwaliteit van lucht, bodem en water. Vanuit het sociale domein is duurzaamheid de kwaliteit van de leefomgeving en gezondheid op lange termijn.

Duurzaamheid als randvoorwaarde

Daarnaast is duurzaamheid voor de provincie een belangrijke randvoorwaarde in alles. Niet alleen binnen het provinciehuis, maar in alle projecten waar de provincie een rol in heeft. Zo voldoet het provinciale milieumanagementsysteem aan de ISO-normering en kwaliteitsnorm BREEAM. De provincie zoekt bij grote ruimtelijke en infrastructurele projecten naar oplossingen die minder negatieve effecten op het milieu hebben. Bijvoorbeeld door een hoogwaardige inzet van secundaire materialen.

Dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober sluit de provincie elk jaar aan bij ‘de dag van de duurzaamheid’. Ook stelt de provincie elke 4 jaar een duurzaamheidbalans op. De uitkomsten van deze balans worden betrokken in een maatschappelijk debat over de uitdagingen die Brabant in de toekomst te wachten staan.

Zie ook