Voor een bedrijfsuitbreiding, de aanleg van een weg of het starten van een andere activiteit die stikstofuitstoot veroorzaakt heeft u een natuurvergunning nodig. Tot medio 2019 was toestemming daarvoor gebaseerd op het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft het PAS echter ongeldig verklaard. Daardoor is het moeilijker geworden een vergunning te verkrijgen. U moet namelijk aantonen dat de uitstoot geen negatieve effecten heeft op beschermde natuur. Dat heeft grote gevolgen voor projecten in onder meer de bouw, infrastructuur, industrie en landbouw.

Maatregelen

De provincie en het Rijk werken aan een nieuwe aanpak stikstof. Maatregelen moeten zorgen voor een dalende lijn van stikstofdepositie op beschermde natuur. Tegelijkertijd willen de overheden ruimte bieden aan maatschappelijke en economische activiteiten en zorgdragen voor natuurherstel. Intussen kunnen er, onder voorwaarden, wel weer vergunningen worden verleend. De provincie Noord-Brabant werkt samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partners aan een Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof.

Ondersteuningsloket Stikstof

Heeft u stikstofruimte nodig voor uw vergunning? Wilt u stikstofruimte aanbieden? Of heeft u vragen over regelgeving en de toepassing daarvan? Het ondersteuningsloket stikstof kan u nader informeren en/of verwijzen naar onafhankelijke procesbegeleiders. Bekijk de pagina vraag en aanbod voor meer informatie.

Zie ook