De provincie werkt aan natuurherstel om soorten en habitats van planten en dieren die gevoelig zijn voor stikstof in stand te houden.

Natuurherstel en -versterking

De provincie zet in Brabant, samen met partners, al vol in op natuurherstel en geven dit een hoge prioriteit. De komende jaren intensiveren we deze aanpak met behulp van de aanvullende Rijksmiddelen voor natuurherstel en -versterking. Zie ook: Natura 2000-gebieden

Met de gebiedsgerichte aanpak stikstof werken de provincie en haar partners daarnaast aan het verbeteren van de condities van 18 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Brabant. Dat is nodig omdat de directe omgeving veel invloed heeft op het natuurgebied. Lees meer over de gebiedsgerichte aanpak stikstof

Stikstofgevoelige gebieden in Brabant

Noord-Brabant kent momenteel 12.000 hectare natuur die stikstofgevoelig is. Dat betekent dat op die plekken de kwaliteit van bepaalde soorten of habitats wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van stikstofneerslag.

Contact

Stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden