Deze video gaat over Klimaatadaptatie

Dit betekent een opgave voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Brabant gaat aan de slag met de opgave die dit geeft voor water door samen te werken met overheden, ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke initiatieven. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van de mogelijkheden van de Omgevingswet en in te zetten op verdrogingsbestrijding en projecten zoals op de Peelvenen.

Zie ook