Klimaatbestendig maken van Brabant


Het klimaat verandert. We zien vaker hevige neerslag en wateroverlast, maar ook langdurige droogte en extreme hitte. Dat merken we in ons dagelijks leven. Samen met alle Brabanders richten we de provincie Noord-Brabant zo in dat we beter kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Op het klimaatportaal zijn kennis en goede voorbeelden van klimaatadaptatie gebundeld zodat iedereen aan de slag kan.

Inspirerende voorbeelden

  • Er gebeurt al veel in Brabant op het gebied van klimaatadaptatie. Het klimaatportaal bundelt deze inspirerende voorbeelden. Zo hebben de bewoners van een wijk in Rosmalen samen 64 groene daken aangelegd. Niet alleen goed voor wateropvang en verkoeling van de woning, maar ook voor de biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.).
  • Een regentonactie in Haaren resulteerde in de aansluiting van 330 regentonnen
  • Natuurorganisaties in Brabant werken aan klimaatbestendig natuurbeheer door onder andere te experimenteren met methoden om de natte heide te beschermen.
  • En in Geopark Schelde Delta wordt gewerkt aan een Climate Living Lab waarin onderzocht wordt hoe land, zee, mens en water zich ontwikkeld hebben gedurende de klimaatveranderingen in de afgelopen millennia. Door het verleden te begrijpen kunnen we beter sturen op klimaatverandering in de toekomst.

Subsidie op klimaatstresstest

Gemeentes die aan de slag willen met klimaatadaptatie, kunnen van de provincie Brabant subsidie krijgen voor een klimaatstresstest Met deze test kan een gemeente de kwetsbare plekken op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in kaart brengen.

Informatie voor iedereen

Inwoners kunnen direct aan de slag met 10 tips om hun huis en tuin aan te passen aan extreme weersomstandigheden. Het klimaatportaal biedt overheden en ondernemers ondersteuning als zij meer groen en water in hun omgeving willen. En docenten en studenten hebben toegang tot materiaal voor studie of onderzoek op het gebied van klimaatadaptatie. Samen maken we Brabant mooier, veiliger, duurzamer, socialer en leefbaarder.

Het klimaatportaal is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Climate Adaptation Services (CAS).


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Klimaatwarenhuis

In het klimaatwarenhuis vindt u kant-en-klare acties, draaiboeken, persberichten en beeldmateriaal. Download wat u nodig hebt en ga direct aan de slag!