Boeren met natuur

Deze agrariërs produceren voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Natuurlijke processen zijn geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Dit zorgt voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering. De provincie steunt deze vorm van natuurinclusieve landbouw.