Deze video gaat over Leisure Ontwikkel Fonds (LOF)

Vrijetijd gaat dus niet alleen om het vermaken van bezoekers, maar ook om het in stand houden van het voorzieningenniveau, het verbeteren van het leefklimaat en het bijdragen aan nieuwe of sterkere verdienmodellen, bijvoorbeeld voor erfgoedlocaties en agrarische ondernemers. Ook is vrijetijd een verbinder tussen de opgaven cultuur, erfgoed, sport en andere provinciale opgaven.

Aanbodversterking en promotie

Voor de Brabantse vrijetijdssector is het belangrijk dat er nieuw en onderscheidend aanbod wordt ontwikkeld en dat wat goed is, wordt behouden. Als provincie verkennen we steeds hoe we door slimme samenwerkingen tussen vrijetijd, cultuur, erfgoed en sport met andere provinciale programma's zoals Natuur, Landbouw & Voedsel en Gezondheid tot nieuw aanbod kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan Brabant Herinnert, Van Gogh Brabant, Goed eten in Brabant en recreatieve themaroutes. Daarbij investeren we in het onder de aandacht brengen van wat er in Brabant te beleven is om zo bewoners en bezoekers van buiten de provincie te stimuleren hun vrije tijd in Brabant door te brengen.

Samen met anderen zetten we een plus op de vrijetijdssector