De provincie heeft in samenspraak met deskundigen en reizigers de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ opgesteld. Hierin zet de provincie de kaders uiteen voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit. Dit is het huidige openbaar vervoer, maar ook nieuwe vormen zoals deelsystemen, flexconcepten, meerijden, enzovoorts.