De provincie heeft in samenspraak met deskundigen en reizigers een nieuwe OV-visie opgesteld, die in december 2018 door Provinciale Staten van Noord-Brabant is vastgesteld. In deze visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ zet de provincie de kaders uiteen voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit. Dit is het huidig openbaar vervoer, maar ook nieuwe vormen zoals deelsystemen, flexconcepten, meerijden, enzovoorts.