Sociale innovatie is nodig om zoveel mogelijk inwoners uit Brabant, in werk en privé, te betrekken bij de energietransitie. Bijvoorbeeld door ze mede de vruchten te laten plukken van energietransitieprojecten. Daarbij spelen allerlei vragen, zoals:

  • Welke (juridische) organisatiestructuren zijn geschikt om burgers en bedrijven te laten deelnemen aan duurzame energieprojecten?
  • Wie beslist er over de besteding van eventuele opbrengsten?
  • Hoe betrek je Brabanders bij de energietransitie?

Sociale Innovatie Energietransitie

Om te experimenteren met sociale innovatie heeft de provincie samen met partner Enpuls, onderdeel van de Enexis Groep, diverse pilots gestart. Bewoners, buurten en bedrijven werkten in deze projecten samen aan thema’s als energiebesparing, energie opwek (zoals zonnepanelen en windmolens) en collectieve warmte. Met de pilotprojecten heeft het programma kennis en ervaring opgedaan over hoe we sociale innovatie organisatorisch, juridisch en financieel kunnen vormgeven. In het boek ‘Waar een wil is, is een (om)weg’ zijn de resultaten van de pilots opgenomen en zijn de belangrijkste lessen samengevat. Kennis uit de pilots en het programma is ook gedeeld via verschillende webinars en digitale magazines, zoals Energie voor Iedereen (EVI) en Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen; 7 succesfactoren voor een haalbare en betaalbare warmtetransitie

Zie ook