Sociale innovatie is nodig om zo veel mogelijk inwoners uit Brabant, in werk en privé, te betrekken bij de energietransitie. Bijvoorbeeld door ze mede de vruchten te laten plukken van energietransitieprojecten. Daarbij spelen allerlei vragen, zoals:

  • Welke (juridische) organisatiestructuren zijn geschikt om burgers en bedrijven te laten deelnemen aan duurzame energieprojecten?
  • Wie beslist er over de besteding van eventuele opbrengsten?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen meedoet?

Social Energy Team

Om te experimenteren met sociale innovatie heeft de provincie samen met partner Enpuls een Social Energy Team opgericht. Hiervoor hebben zij een overeenkomst ondertekend. Vanuit Enpuls gaat het Social Energy Team 10 pilotprojecten in Brabant ondersteunen. Met deze projecten wil het team kennis en ervaring opdoen over hoe ze sociale innovatie organisatorisch, juridisch en financieel kan vormgegeven. Daarnaast wil het team zo veel mogelijk Brabanders enthousiasmeren om deel te nemen aan de collectieve energieprojecten.
De pilotprojecten kunnen nieuw zijn, maar het kan ook gaan om lopende projecten die verrijkt worden met kennis op het gebied van sociale innovatie. Enpuls coördineert de uitvoering van de pilotprojecten. De provincie denkt mee over welke projecten geschikt zijn om vanuit het Social Energy Team te ondersteunen. Achteraf evalueren de provincie en Enpuls samen de opbrengsten van elk project.

Kennis- en Leeragenda

Naast de 10 pilotprojecten zet Enpuls ook een Kennis- en Leeragenda op. Deze agenda vult Enpuls met bestaande kennis over sociale innovatie. Daarbij gaat zij ook na op welke gebieden er nog kennis ontbreekt, om deze vervolgens zoveel mogelijk aan te vullen. Door middel van workshops probeert zij vervolgens haar kennis over sociale innovatie zoveel mogelijk te verspreiden.

Zie ook