Deze video gaat over Nieuw programma voor water en bodem in Brabant

In het RWP staat omschreven hoe de provincie, samen met haar strategische partners zoals waterschappen, waterbedrijf, natuurorganisaties, industriële verbruikers en landen tuinbouworganisaties, werken aan veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem.