Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Tegelijkertijd heeft de provincie te maken met grote opgaven, want deze toppositie vraagt ook veel van het landschap en de natuur, water en bodem. Het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 heeft als doel de basis te leggen voor een consistente aanpak met een goede balans tussen economie, ecologie en samenleving. Een langjarige visie met een motiverend toekomstperspectief, voor ondernemers in landbouw en voedsel, en voor alle Brabanders.