Deze video gaat over Animatie beleidskader Landbouw & voedsel 2030

De Brabantse landbouw- en voedselsector is belangrijk voor de provincie: om inwoners dagelijks te voorzien van voedsel en voor de Brabantse economie. De Brabantse landbouw- en voedselsector behoort wereldwijd tot de absolute top. Tegelijkertijd heeft de provincie te maken met grote opgaven, want deze toppositie vraagt ook veel van het landschap en de natuur, water en bodem.

Op zoek naar een nieuwe balans

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe wordt die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren we in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die de provincie optimaal wil benutten.

Brabant voorop in vernieuwend boeren

Daarom heeft de provincie een nieuw beleidskader opgesteld, dat 8 april 2022 is vastgesteld door Provinciale Staten. Een beleidskader over onze gezamenlijke voedseltoekomst. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we in Brabant trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En iedereen waardeert wat er op zijn of haar bord ligt. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is.

De ontwikkeling van het beleidskader

In een ‘Tour de Brabant Landbouw & Voedsel’ in 2020 en 2021 werden ideeën en aandachtspunten opgehaald bij onder andere boeren, burgers, overheden, voedselproducenten, supermarkten, onderzoekers en andere ketenpartners. Het concept beleidskader heeft in het najaar van 2021 ter inzage gelegen. Iedereen in Brabant heeft hierop een zienswijze mogen indienen. Deze input is zorgvuldig verwerkt bij de totstandkoming van het beleidskader. Daarnaast is er een Plan MER traject ingezet bij de ontwikkeling van dit beleidskader.

Zie ook: Visuele samenvatting Beleidskader Landbouw en Voedsel2030

Zie ook