Uitvoeringsprogramma energie

Binnen het Uitvoeringsprogramma Energie focust de provincie zich op twee doelen. Het eerste doel is het bereiken van 14% duurzame energieopwekking in 2020. Als dat is gelukt, ligt de provincie op koers voor het uiteindelijke doel: een energieneutrale samenleving in 2050.

Op verschillende manieren probeert de provincie deze doelen te bereiken. Ten eerste zet zij fors in op energiebesparing en op het gebruik van duurzame energie. Daarnaast jaagt ze zoveel mogelijk baanbrekende innovaties aan. Innovaties die de energiewereld op zijn kop zetten. 

Vijf thema’s voor de energietransitie

Bovenstaande maatregelen voert de provincie uit binnen 5 thema’s: industrie, vervoer, gebouwen, ruimte en landbouw. Binnen deze thema’s probeert de provincie zoveel mogelijk Brabanders te betrekken, zodat duurzaam leven, werken en recreëren steeds meer vanzelfsprekend worden.

Brabantse Energie Alliantie

Daarnaast werkt de provincie samen met tal van Brabantse bedrijven, overheden, kennisinstellingen en ondernemende inwoners aan een schoner, groener en duurzamer Brabant. Deze partijen bij elkaar vormen het netwerk Brabantse Energie Alliantie.

Tussenevaluatie

In september 2017 gaf de provincie CE Delft opdracht om een tussenevaluatie van het Uitvoeringsprogramma Energie uit te voeren. CE Delft onderzocht daarbij of de doelen die in het Uitvoeringsprogramma worden gesteld, gehaald worden.

Zie ook