Lees meer...

Normen voor luchtkwaliteit

Om gezondheidseffecten door luchtverontreiniging te beperken, heeft de Europese Unie (EU) bepaald hoeveel vervuilende stoffen er maximaal in de lucht mogen zitten. Dit zijn de grens- en streefwaarden. Nederland heeft deze grenswaarden opgenomen in de Wet milieubeheer. De normen geven een goede bescherming, maar ook onder deze waarden kunnen de stoffen gezondheidsklachten veroorzaken. 

Bepalen van de luchtkwaliteit: meten en berekenen

De luchtkwaliteit kan worden gemeten of berekend. Metingen geven de actuele situatie weer. Om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de huidige en toekomstige situatie, zijn berekeningen nodig. Het RIVM beoordeelt elk jaar of de berekeningen overeenkomen met de metingen. Van de uitkomsten worden kaarten gemaakt met concentraties en deposities: hoe de luchtverontreiniging neerslaat op de bodem, planten, dieren en gebouwen. Deze kaarten geven een beeld van de luchtkwaliteit in het verleden en in de toekomst. Zie: BrabantInZicht.nl

Lees minder...