Meetstations luchtkwaliteit


Metingen zijn de basis voor het vaststellen van luchtkwaliteit.

De provincie wil dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is om te wonen en te ondernemen. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. Met meer meetstations kunnen we de luchtkwaliteit beter meten en daardoor beter berekenen. In Nederland zijn alleen niet veel meetstations, omdat het opzetten en onderhouden van de stations veel geld kost.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de luchtkwaliteit met metingen (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit) en berekeningen. Met de resultaten van de metingen en modelberekeningen maakt het RIVM jaarlijks concentratiekaarten voor Nederland. Via de website luchtmeetnet.nl kunt u de gemeten luchtkwaliteit van circa 75 locaties in Nederland vinden.

De provincie financiert een aantal vaste meetstations in de woonkernen van Ossendrecht, Moerdijk, Klundert en Zevenbergen om de invloed van industrieterrein Moerdijk en industriegebied Antwerpen op de omgeving te monitoren. Ook in Bernheze heeft de provincie een vast meetpunt gefinancierd. Aanvullend hierop investeert de provincie in 2 mobiele meetstations die elke keer op een andere plek staan.

Mobiele luchtmeetstations in Brabant

De 2 mobiele luchtmeetstations zijn bedoeld om de luchtkwaliteit van een representatief gebied te meten waar nu geen stations staan, en waarover mogelijk vragen en/of zorgen zijn. De luchtmeetstations meten ammoniak, vluchtige organische stoffen, stikstofdioxide en fijnstof. Gemeenten en inwoners kunnen het plaatsen van een mobiel luchtmeetstation aanvragen.

Tijdens een periode van 5 jaar staan de 2 meetstations op 10 tot 20 plaatsen in Brabant. De mobiele meetstations blijven tenminste een half jaar op een plek staan. Als de resultaten daar aanleiding voor geven, kunnen we de meetstations langer op een plek laten staan.

U kunt de meetgegevens volgen via brabantluchtmeet.net.

6e meetperiode

De mobiele luchtmeetstations staan tijdens de 6e meetperiode van juli 2024 tot januari 2025 in Geertruidenberg en Lierop (gemeente Someren).

 • In de gemeente Geertruidenberg meten we de luchtkwaliteit bij de insteekhaven bij de Willem Letschertbrug.
 • In het dorp Lierop (gemeente Someren) meten we de luchtkwaliteit aan de Heesvenstraat.

De meetstations geven een representatief beeld van de luchtkwaliteit op beide locaties.

Op welke locaties hebben de mobiele luchtmeetstations gestaan?

 • meetperiode 1 (januari 2022 tot juli 2022): Etten-Leur en Rosmalen
 • meetperiode 2 (juli 2022 tot januari 2023): Baarle-Nassau en Maashorst (de Graspeel)
 • meetperiode 3 (januari 2023 tot juni 2023): Maashorst (de Graspeel) en Breda (Prinsenbeek)
 • meetperiode 4 (juli 2023 tot januari 2024): Engelen en Gilze
 • meetperiode 5 (januari 2024 tot juli 2024): Hulten en Bergen op Zoom

Meetverzoek aanvragen

Wilt u een meetverzoek indienen voor het meten van de luchtkwaliteit met een luchtmeetstation? U kunt tot 1 november 2024 een meetverzoek indienen voor de 7e meetronde (januari 2025 tot en met juli 2025).

Indienen meetverzoek

Tijdspad

De mobiele luchtmeetstations staan tijdens de 6e meetronde in Geertruidenberg en Lierop (gemeente Someren). De planning van aanvraag tot en met oplevering van de resultaten is als volgt:

Activiteit en tijdspad (6e ronde)

 • Start metingen: Juli 2024
 • Eind metingen: Januari 2025
 • Oplevering eindrapport: April 2025

Activiteit en tijdspad (7e ronde)

 • Start metingen: Januari 2025
 • Eind metingen: Juli 2025
 • Oplevering eindrapport: September 2025

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.