Overheidsorganisaties trekken steeds meer en vaker met elkaar op als één overheid bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Daarbij wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties en verenigingen, ondernemers, onderwijs- en kennisinstituten en inwoners van Brabant.

De provincie werkt samen met het Rijk, met andere provincies, met gemeenten, al dan niet in regionaal verband. Bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen aan de strategische opgaven.