afbeelding van Provinciewapen

Nieuws Kwaliteit openbaar bestuur

Laatste nieuws over Kwaliteit openbaar bestuur in Brabant

afbeelding van

Handreiking weerbaarheid

Handreiking voor gemeenten om criminele activiteiten te signaleren en te voorkomen.

afbeelding van

Jaarverslag Interbestuurlijk toezicht

Op 11 april 2023 stelden Gedeputeerde Staten het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2022 vast.

afbeelding van

Brabantse IBT-prestatiekaart

Bekijk de toezichtprestaties per toezichtgebied van alle Brabantse gemeenten.