Ruimtelijke opgaven overstijgen vaak de gemeentegrenzen en worden dan van provinciaal belang. Door integrale plannen te maken voor een groter gebied, worden de kwaliteit en eigenheid van de regio vergroot. Samenwerking tussen overheid, burgers, boeren en bedrijven zorgt daarbij voor meer draagvlak en betere resultaten.