Lees meer...

Innovatie

Economisch gezien hebben we innovatie nodig om te kunnen blijven concurreren. Het heeft een meerwaarde voor bedrijven, arbeidsmarkt en economie en draagt daarnaast ook bij aan maatschappelijke vraagstukken. Eén van de doelstellingen is dat Brabant in 2030 een vooraanstaande speler is in het Europese innovatiesysteem.
Brabant staat nu al in de top 25 van meest innovatieve regio’s in Europa. We zijn als Brabantse economie de motor achter innovaties die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen overal in de wereld. In Brabant zetten we daarom in op producten en diensten die innovatief zijn.

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zijn technologieën die grote impact hebben op de manier waarop we leven, leren, produceren en innoveren. Het Rijk en Europa stimuleren de ontwikkeling van sleuteltechnologieën omdat deze kunnen helpen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en een grote bijdrage kunnen leveren aan de economie. 
Denk bijvoorbeeld aan de inzet van technologieën zoals:

Door inzet en ontwikkeling van sleuteltechnologieën ontstaat nieuwe bedrijvigheid die inspeelt op nieuwe soorten vraag en aanbod. Dat heeft ook invloed op de regionale arbeidsmarkt. We werken daarom samen met kennisinstellingen en de markt aan het ontwikkelen en toepassen van sleuteltechnologieën.

Missiegedreven innovatiebeleid

De provincie wil innovatie bij Brabantse bedrijven en kennisinstellingen graag stimuleren. Vooral als deze nieuwe initiatieven bijdragen aan maatschappelijke opgaven zoals energie, gezondheid, klimaat, grondstoffen en voedsel. Dit noemen we missiegedreven innovatiebeleid. 
Innovatie kost vaak veel tijd en geld. Daarom is een bedrijf of kennisinstelling meestal afhankelijk van financiering en publieke investeringen. De provincie wil Brabantse innovatie stimuleren door samen met haar partners subsidies en leningen te verstrekken. Een ander initiatief is om ondernemers te ondersteunen en te begeleiden; van het uitwerken van een innovatief idee tot het realiseren van een innovatief eindproduct.

Lees minder...