Omgevingsbeleid

Het bestaande stelsel van milieu- en ruimtelijke regels wordt met de invoering van de Omgevingswet volledig herzien. De vele regels worden samengevoegd om zo het geheel overzichtelijker te maken. Volgens de laatste informatie treedt de nieuwe Omgevingswet in 2022 in werking.

De provincie werkt eraan om op 1 januari 2022 klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de wet. Vooruitlopend hierop heeft de provincie alvast een Omgevingsvisie gemaakt en al haar regels voor de fysieke leefomgeving samen gevoegd in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.