Gemeenten


Gemeenten en de provincie maken afspraken hoe ze samenwerken als één overheid. Het doel is de vergunningverlening en het maken van plannen voor ruimtelijke initiatieven zo soepel mogelijk laten verlopen.

Daarom overleggen partners met elkaar vaak al in een vroeg stadium van een initiatief. Voor de provincie is vroegtijdige betrokkenheid in een vooroverleg belangrijk. Zo kan zij de provinciale belangen tijdig kenbaar maken en samen met gemeenten in een vroeg stadium meedenken over extra mogelijkheden voor koppelkansen om de fysieke leefomgeving nog beter te beschermen en te verbeteren.

Om de formele procedure soepel en effectief te maken, biedt de provincie verschillende digitale formulieren aan.

Wro en Wabo besluiten (overgangsrecht)

Meld het Wro/Wabo besluit van uw gemeente aan bij de provincie Noord-Brabant: Kennisgeving Wro/ Wabo besluiten

Omgevingsplannen

Meld het besluit wijziging omgevingsplan van uw gemeente aan bij de provincie Noord-Brabant: Kennisgeving besluiten wijziging omgevingsplan

Omgevingsvergunningen BOPA

Meld het adviesverzoek, ontwerpbesluit- of de verleende omgevingsvergunning voor een BOPA van uw gemeente aan bij de provincie Noord-Brabant:


Gemeentelijke omgevingsvisie

De provincie werkt graag samen met de gemeenten bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie.

Buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA)

In de Omgevingswet is een nieuw instrument, de buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA) geïntroduceerd.