Initiatiefnemers


Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig of u moet daar melding van maken. Dat kunt u bij uw gemeente doen.

Alle vergunningen of meldingen over (ver)bouwen kunt u bij uw gemeente regelen. Het is mogelijk dat u tijdens uw activiteit ook met provinciale regels rekening moet houden. Als dat zo is, zal uw gemeente en de provincie samen dat bekijken en afwegen bij uw vergunning of melding. Wilt u meer weten over de vergunningen die de provincie verleent? Kijk voor informatie in het digitaal loket.

Voor het aanvragen van uw vergunning, meldingen en voor uw vragen hierover neem contact op met uw gemeente.