Deze video gaat over Waterveiligheid

Om ook de komende jaren optimaal verzekerd te zijn van droge huisraad, heeft de provincie een uitgebreid maatregelenpakket in het leven geroepen. Hierin houdt zij rekening met de mogelijke effecten van klimaatverandering en kiest ze voor een benadering waarbij water de ruimte krijgt.