Acrobatiek met ballen

Samenwerkingen en projecten

Het levendig houden van de cultuursector in Brabant doen we als provincie zeker niet alleen. We zijn hierbij mede afhankelijk van een groot aantal partijen. Wat belangrijk voor ons is, is dat de cultuursector voor iedereen die wil toegankelijk is. Voor jong en oud, voor validen en mensen met een beperking of aandoening, voor mensen met een grote portemonnee én mensen zonder een grote portemonnee.

Cultuureducatie

Kunst en cultuur zijn van enorme waarde voor de ontwikkeling. Daarom vinden we het belangrijk dat Brabantse kinderen op school kennis maken met cultuureducatie. De provincie investeert in het ontwikkelen van creatief vermogen via cultuureducatie op scholen. Dit doen we samen met gemeenten en het Rijk via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit; 53 Brabantse gemeenten doen mee in dit programma.

Bibliotheken

Met het in 2020 ondertekende Bibliothekenconvenant zet de provincie in op onder andere leesbevordering en inclusie. De Brabantse bibliotheken zijn een ontmoetingsplek en bron van kennis voor iedere Brabander. Zij voorzien in de lokale behoeften aan informatie die voor iedere Brabander (digitaal) toegankelijk is. Wij zorgen als provincie voor transport van boeken tussen bibliotheken zodat iedereen die overal kan lenen. We stimuleren vernieuwing in de bibliotheken. En met bibliotheken helpen we mensen bij leesvaardigheid, om met digitale (overheids) informatie om te gaan en vooral te blijven leren.

Ontwikkeling cultuur en nieuwe verbindingen cultuur

We werken aan de ontwikkeling van cultuur en de verbinding van cultuur met maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we op de volgende manieren: