Deze video gaat over Vitale bodem

Het is ook heel belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van de samenleving. De provincie stimuleert samen met partners deze ontwikkeling naar een Vitale Bodem. Door de urgentie van een duurzaam gezonde bodem bij een brede doelgroep onder de aandacht te brengen en kennisuitwisseling tussen professionals te faciliteren.

Wat is een Vitale Bodem?

Een vitale bodem is een bodem die vruchtbaar is, biodiversiteit huisvest, ziektes weert, water bergt en voedingsstoffen vasthoudt en gedoseerd afgeeft. Daardoor is de bodem in staat om klimaatverandering het hoofd te bieden, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en wateroverlast en verdroging tegen te gaan. Een Vitale Bodem draagt daarnaast ook bij aan de klimaatdoelstellingen door opslag van CO2. Het intensieve grondgebruik heeft ervoor gezorgd dat agrarische gronden zijn verdicht en minder vruchtbaar zijn geworden. Als agrarisch ondernemers hun bedrijf ook in de toekomst levensvatbaar willen houden, moeten zij nu en in de toekomst op verantwoorde wijze met hun bodem omgaan.

BodemUP

In het kader van het 6e Nitraat Actie Programma is de regio gevraagd om een aanpak te ontwikkelen waarbij de uitspoeling van nutriënten op de zandgronden zou verminderen. Het project BodemUP 1.0 met het motto ‘gezonde bodem, gezonde gewassen en gezonde mensen’, is toen geboren. Het ministerie van LNV, Brabant Water en Provincie Noord-Brabant financieren deze aanpak. Lees hierover meer in het verdiepende artikel 'BodemUP zorgt voor vitale landbouwbodem en krijgt vervolg in 2022'.