Bij brede welvaart gaat het niet alleen om het vergroten van de (materiele) waarde, maar ook om het welzijn van mensen. Dat betekent dat er naast economische doelen, ook sociale en ecologische doelen worden nagestreefd, bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, milieu, werk-privé balans.

Economische groei heeft ook een schaduwzijde. Het kan bijvoorbeeld een negatief effect hebben op natuur en milieu als industrie meer ruimte krijgt. De samenhang tussen economische groei en kwaliteit van leven moet in balans blijven. Mensen beoordelen de kwaliteit van het leven op meer onderdelen dan alleen geld. Bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Brede welvaart gaat over wat mensen van waarde vinden in het ‘hier en nu’, maar het gaat ook over ‘elders’ en ‘later’.

Naar Brede Welvaart Naar Brede Welvaart