In Brabant staan we voor een hoge kwaliteit van leven. Een omgeving waarin mensen gezond, prettig en veilig kunnen werken, wonen en verblijven. Mede daarom zijn we als provincie zuinig op onze natuur en de biodiversiteit. Tegelijkertijd wil de provincie de sterke economische positie van Brabant versterken en behouden, huizen blijven bouwen, de bereikbaarheid verbeteren en ruimte geven aan Brabantse bedrijven die zich duurzaam willen ontwikkelen in Brabant.

De bedrijvigheid in Brabant moet hand in hand gaan met de verscheidenheid aan natuur die Brabant kent. Daarom ontkomen we er niet aan dat alle sectoren minder stikstof moeten gaan uitstoten. Dat betekent dat de betrokken partijen – met name in de buurt van beschermde natuurgebieden - moeten zoeken naar een nieuwe balans. Een goed functionerende economie, een dalende lijn van stikstofdepositie en natuurherstel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom werkt de provincie aan een Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS), deze is naar verwachting eind 2020 gereed.

Contact

Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)