Stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden


De oplossing van het stikstofvraagstuk begint bij een sterke natuur.

De provincie werkt aan natuurherstel om soorten en habitats van planten en dieren die gevoelig zijn voor stikstof in stand te houden.

Natuurherstel en -versterking

De provincie zet in Brabant, samen met partners, al vol in op natuurherstel en geven dit een hoge prioriteit. De komende jaren intensiveren we deze aanpak met behulp van de aanvullende Rijksmiddelen voor natuurherstel en -versterking.

Met de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak werken de provincie en haar partners daarnaast aan het verbeteren van de condities van diverse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Deze aanpak omvat zowel de natuurgebieden zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw. Lees meer over de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Stikstofgevoelige gebieden in Brabant

Noord-Brabant kent momenteel 17.000 hectare natuur die stikstofgevoelig is. Dat betekent dat op die plekken de kwaliteit van bepaalde soorten of habitats wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van stikstofneerslag.


Vragen?

Wij helpen u graag verder!

Direct naar