In Brabant staan nog steeds veel panden leeg. Die ontsieren de omgeving. Vooral lege winkels springen in het oog. Ze werken vandalisme en inbraak in de hand. Ze leiden tot verrommeling en veroorzaken economische schade terwijl er genoeg kansen liggen om deze locaties aantrekkelijker te maken. Dat vraagt om een integrale aanpak. Daarom zet de provincie in op een 'Brabantse Aanpak Leegstand'. Om samen met betrokkenen gerichte keuzes te maken die leiden tot oplossingen en ruimte voor maatschappelijke initiatieven.

Monitor agrarische leegstand

Het beschikbaar stellen van kennis en data over leegstand is een belangrijk onderdeel van de Brabantse Aanpak Leegstand. De monitor agrarische leegstand Noord-Brabant biedt de mogelijkheid de data ook per gemeente en per wijk of kern te raadplegen.

Zie ook