N629 Deelproject 1: Aansluiting op de A27

Als eerste wordt de aansluiting van de provinciale weg N629 op de A27 bij Oosterhout uitgewerkt om de doorstroming te verbeteren. De problemen hier zijn het meest zichtbaar en deze kunnen naar verwachting met beperkte impact voor de omgeving worden opgepakt.

Voor de aansluiting op de A27 heeft de gemeente Oosterhout een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Eind november van dit jaar is bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. De aannemer gaat dan direct aan de slag met het uitwerken van het ontwerp en waar mogelijk met voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting wordt het eerste kwartaal 2019 met de uitvoering gestart. De uitvoering zal ongeveer 2 jaar duren.

Los hiervan zet de gemeente Oosterhout in deze eerste fase vaart achter de procedures die nodig zijn voor de ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein Everdenberg-Oost.

N629 en Westerlaan (deelproject 2)

In deelproject 2 doen de provincie en gemeenten extra onderzoek naar het functioneren van de rest van de N629 en Westerlaan. Om een keuze te kunnen maken voor het tracé tussen de N629 en de Westerlaan zijn vijf mogelijke tracés onderzocht. In maart 2016 spraken provincie, gemeente Oosterhout en gemeente Dongen hun voorkeur uit voor het tracé Bundeling Noord. In juni 2016 namen Gedeputeerde Staten dit advies over. Het voorkeurstracé ‘Bundeling Noord’ is nu uitgewerkt tot een Inpassingsplan. 

Op 25 juni 2018 hebben Gedeputeerde Staten het provinciaal Inpassingsplan N629 behandeld. GS accepteert het plan en heeft besloten deze aan Provinciale Staten aan te bieden ter vaststelling. Alle stukken die GS aanbieden aan PS ter vaststelling, kunt u vinden onder www.brabant.nl/vaststellingN629. GS hebben ook de Nota van Zienswijzen vastgesteld. De Nota van Zienswijzen is te vinden onderaan deze pagina bij  “documenten en bestanden”.

Kaart met voorkeursalternatief N629  

Planning N629

Periode N629 Tracé Dongen en Oosterhout N629 Aansluiting op A27
2018 Vaststellen Inpassingsplan door Provinciale Staten en beroepsprocedure Raad van State Aanbesteding
2019 Start uitvoering (afhankelijk van het doorlopen van de ruimtelijke procedures en het verwerven van gronden) Realisatie

Contact

N629 Dongen-Oosterhout

Zie ook