De provincie en de gemeente Moerdijk werken samen om de randweg te realiseren. Op deze interactieve kaart is goed te zien hoe de Noordelijke randweg wordt ingepast in de omgeving. Aanleg kan pas geschieden als grondverwerving rond is.

Werkzaamheden

 • De randweg wordt een 80km weg en loopt met een boog om het noordelijke gedeelte van Zevenbergen heen.
 • Er komen in totaal 3 rotondes:
  • de westelijke rotonde sluit de randweg aan op de provinciale weg N285
  • de middelste rotonde maakt ontsluiting mogelijk voor een te ontwikkelen gebied binnen Zevenbergen Noord.
  • De bestaande oostelijke rotonde verbindt de randweg met de provinciale weg N285 en de Oostrand (N389).
 • Er komt een brug over de Roode Vaart
 • Er wordt een halfverdiepte onderdoorgang gemaakt bij de Achterdijk
 • En er komt een viaduct over de spoorlijn Lage Zwaluwe- Roosendaal.

Planning N285 op hoofdlijnen

Wanneer Wat
 2017/2018  Bestemmingsplanprocedure (inclusief bezwaar en beroep)
 24 april 2019  Bestemmingsplan onherroepelijk verklaard.
 2018/2020  Vastgoed- en grondverwerving en voorbereiding uitvoering
 2021/2022  Uitvoering

Meer informatie (zoals documentatie en informatie over inspraak) over dit project is te vinden op moerdijkmeermogelijk.nl.

Contact

N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

Zie ook