Verkeersbord Uden Haps

Voor de N264 zijn meer verkeerscapaciteit op de kruispunten en minder hinder voor omwonenden belangrijke uitgangspunten. Een onafhankelijk verkeers- en ingenieursbureau voert het onderzoek uit.

Het onderzoek moet duidelijk maken welke maatregelen mogelijk zijn voor de toenemende problemen met drukte op de Lippstadtsingel in Uden. Ook moet het onderzoek aantonen of een randweg om de kom van Sint-Hubert de beste manier is om de overlast van doorgaand verkeer door het dorp op te lossen. Daarnaast worden ook andere knelpunten op de provinciale weg onderzocht.

Om de knelpunten goed in beeld te krijgen worden gesprekken gevoerd met omwonenden, gemeenten en andere belanghebbenden. Ook bespreekt de provincie de mogelijke maatregelen voor de weg met hen.

Planning onderzoek N264

Wanneer Wat
 januari 2018 voorbereiding van de studie en diverse bijeenkomsten 
 februari 2018 locatiebezoek en inputsessies met belanghebbenden
 maart 2018 verkeerskundige analyses en berekeningen
 april 2018 oplossingsrichtingen uitwerken in varianten
 mei 2018 - uitwerking van een voorkeursvariant
- milieukundige onderzoeken
- informatiebijeenkomst voor wijk- en dorpsraden
 juni-juli 2018  opstellen eindrapport en besluitvorming door bestuur

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links