Verkeersbord Uden Haps

Voor de N264 zijn een betere afwikkeling op de kruispunten, minder hinder voor omwonenden en het verbeteren van de verkeersveiligheid belangrijke uitgangspunten. Een onafhankelijk verkeers- en ingenieursbureau voert de studie naar de knelpunten en mogelijke oplossingen uit.

Het onderzoek moet duidelijk maken welke maatregelen mogelijk zijn voor de toenemende problemen met drukte op de Lippstadtsingel in Uden. Ook moet het onderzoek aantonen of een randweg om de kom van Sint-Hubert de beste manier is om de overlast van doorgaand verkeer door het dorp op te lossen. Daarnaast worden ook andere knelpunten op de provinciale weg onderzocht. Bijvoorbeeld het ontbreken van voorzieningen voor het landbouwverkeer en de oversteekbaarheid van de weg. Ook wordt het deelonderzoek naar de situatie in Volkel genoemd.

Informatiebijeenkomsten

In Sint Hubert en Uden vonden op 15 en 17 mei inloopbijeenkomsten plaats voor inwoners en overige belangstellenden. Hier liet de provincie mogelijke oplossingen voor de problemen rond de N264 zien en ging met omwonenden in gesprek. Op wandposters toonde de provincie de verschillende onderdelen met hun knelpunten, oplossingen, voor- en nadelen.

Planning onderzoek N264

Wanneer Wat
 januari 2018 voorbereiding van de studie en diverse bijeenkomsten 
 februari 2018 locatiebezoek en inputsessies met belanghebbenden
 maart 2018 verkeerskundige analyses en berekeningen
 april 2018 oplossingsrichtingen uitwerken in varianten
 mei 2018 - uitwerking van een voorkeursvariant
- milieukundige onderzoeken
- informatiebijeenkomsten voor wijk- en dorpsraden in Uden en Sint Hubert
 juni-juli 2018  opstellen eindrapport en besluitvorming door bestuur

Zie ook

Documenten en bestanden (14)

Open Links Sluit Links

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links